قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با توجه درخواست مکرر اعضای سامانه سیماپ مبنی بر تغییر رمز عبور نرم افزار خواهشمند است فقط از طریق دکمه فراموشی رمز عبور در صفحه ورود به سامانه (سمت راست) اقدام فرمایید و جداً از تماس با کارشناسان خودداری فرمائید. در صورت فراموشی نام کاربری به صورت کتبی با معاونت پژوهشی دانشکده مکاتبه فرمائید.