با عنایت به اینکه محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) سال آتی بر مبنای اطلاعات پر شده در سامانه پژوهشی انجام خواهد شد و محاسبه مرحله آخر پاداش مقالات سال جاری نیز، اوایل اسفند محاسبه خواهد شد مع الوصف خواهشمند است تا تاریخ بیست و پنجم بهمن 1396 (بدون تمدید) برای محاسبه پاداش مقالات و تا تاریخ بیست و سوم اسفند، برای محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی سال 1397 نسبت به تکمیل اطلاعات علمی و پژوهشی خود در سامانه اقدام نمایند تا دیگر اقدامات بایسته در خصوص محاسبه پاداش و داوری و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی ثبت شده در نرم افزار انجام شود. گفتنی است مدارکی که بعد از تاریخ قید شده بالا بارگذاری شوند، محاسبه آنها به اسفند سال آتی موکول خواهد شد. قابل ذکر است در صورت بروز هر گونه خطا، ابهام یا سوال، با کارشناسان پژوهشی تماس حاصل فرمائید. دانشکده علوم زراعی محمد سالاریان داخلی 2471 دانشکده مهندسی زراعی محمدباقر زاهدی داخلی 2155 دانشکده علوم دامی و شیلات معصومه زمانی داخلی 2412 دانشکده منابع طبیعی الهام اصغرپور داخلی 260 پژوهشکده ژنتیک و ریست فناوری فیروزه سهروردی داخلی 2617