professor_pic
مجید لطفعلیان
نام و نام خانوادگی : مجید لطفعلیان
تاریخ تولد : 1347/12/24
پست الکترونیک :
mlotfalian@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : ساری، بادله، دانشکده منابع طبیعی
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 1
گروه پژوهشی : جنگلداری
تلفن محل کار : ---
نمابر : 011-33882982
ادرس وب سایت : ---