professor_pic
مجید لطفعلیان
نام و نام خانوادگی : مجید لطفعلیان
تاریخ تولد : 1347/12/24
پست الکترونیک : mlotfalian@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : ساری، بادله، دانشکده منابع طبیعی
مرتبه علمی : استاد تمام
پایه علمی : 35
گروه پژوهشی : جنگلداری
تلفن محل کار : 011-33882984
نمابر : 011-33882982
ادرس وب سایت : ---