professor_pic
مهدی قاجار سپانلو
نام و نام خانوادگی : مهدی قاجار سپانلو
تاریخ تولد : 1347/11/14
پست الکترونیک : m.ghajar@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : گروه علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 27
گروه پژوهشی : علوم خاک
تلفن محل کار : 011-33687743
نمابر : 011-33687743
ادرس وب سایت : ---