professor_pic
همت اله پیردشتی
نام و نام خانوادگی : همت اله پیردشتی
تاریخ تولد : 1353/06/10
پست الکترونیک :
h.pirdashti@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده علوم زراعی 2- گرده زراعت
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 11
گروه پژوهشی : زراعت و فیزیولوژی گیاهی
تلفن محل کار : 011-33687566
نمابر : 011-33000000000
ادرس وب سایت : ---