professor_pic
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی
تاریخ تولد : 1353/06/01
پست الکترونیک :
a.esmaeili@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : ساری- دانشگاه علوم کشتورزی و منابع طبیعی ساری- گروه شیلات
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : 1
گروه پژوهشی : شیلات
تلفن محل کار : ---
نمابر : 011-33000000000
ادرس وب سایت : ---